În curs de procesare

Invata Limba Aromana

Vrei să înveţi limba aromână, dar ce ştii despre limba, cultura şi civilizaţia aromână?

Potrivit unor lingviști, limba aromână sau macedoromână, vorbită de aromâni, este o limbă din grupul limbilor romanice, subgrupul limbilor romanice de est, alături de limbile română (dialectul dacoromân), meglenoromână și istroromână.

Alți lingviști o consideră dialect al limbii române, împreună cu dialectele dacoromân, meglenoromân și istroromân. Controversa continuă în prezent printre intelectualii aromâni.

Denumirea limbii aromâne nu este unitară la toți vorbitorii ei. În funcție de graiurile regionale, aromânii vorbesc limba armâneascã, armâneșce, armâneaști, rămănește (fărșeroții) sau vlăheaște (cei din Olimp). (sursa: Wikipedia)

Resurse pe site-ul nostru:

Limba aromână pentru copii

Cursuri limba aromână

Dicţionare limba aromână

Publicatii în limba aromână

Bucătărie (Arta culinară) Aromână

Păpuşi Aromâne

Costume tradiţionale Aromâne

 

Ai nevoie de o traducere autorizata?

www.eurotranslator.ro - Traduceri autorizate, legalizate, apostile, supralegalizari, interpretariat